Disiplin Kurulu

Yalçın ATA
Disiplin Kurulu Başkanı
Şükrü BİLGİN
Disiplin Kurulu Üyesi
Zafer DURSUN
Disiplin Kurulu Üyesi
Memduh KAYA
Disiplin Kurulu Üyesi
Hakkı KOCAKARA
Disiplin Kurulu Üyesi